Fler avbrott under dagen

Felet har hittats och åtgärdats.

Avbrott i tjänsten under morgonen

Det har varit några avbrott i tjänsten till och från under morgonen.

Serveruppgradering

Just nu utökar vi vår serverkapacitet. Systemet kommer tillfälligt att vara otillgängligt medan detta sker. Uppgraderingen är nu klar.

Domänstörningar under kvällen

Vår domänleverantör Loopia har under kvällen/natten haft en nätverksstörning som gjort att domänerna tidvis inte fungerar. De felsöker för fullt och problemet är antagligen snart löst.

Systemet segt

Av okänd anledning går butikssystemet mycket slött till och från nu under kvällen. Felsökning pågår. Uppdatering: Ett problem med en serven orsakade segheten. Nu rullar det som det ska igen.

Störning i samband med uppdatering

Under tisdagen hade vi en kortare period av störningar som orsakades av en bug vid en uppdatering. Under natten mot onsdagen genomförde vi lite serverunderhåll och hade då nertid på ungefär sammanlagt tio minuter.

Driftstörning 14.00 -14.45

Vi hade en störning i driften mellan kl. 14.00 och 14.45 idag. Felet verkar ha legat hos serverhotellet, vi väntar fortfarande på svar vad det berodde på. Uppdatering: Det var tydligen en switch på nätverket där våra servrar finns som gått sönder. Nu ska problemet vara löst.

Små störningar i tillgänglighet under förmiddagen

Det har förekommit små störningar i tillgängligheten av vissa butiker under förmiddagen. Det är oklart om störningarna berott på någon internetleverantör eller någon domänleverantör. Problemen verkar vara lösta nu.

Störningar kan förekomma p.g.a uppdateringar

Vi kör uppdateringar med start kl. 22.00 och någon/några timmar framåt och en del störningar i tjänsten under denna tid kan förekomma.

Ett akut problem har uppstått

Ett akut problem har uppstått som hindrar butiken att fungera korrekt. Vi jobbar på en lösning på problemet men en del störningar är att vänta inom den närmaste timmen. Uppdatering: Problemet är nu löst och systemet är i normal drift. Vi ber om ursäkt till de som drabbats av avbrotten till och från under dagen.